Hiển thị tất cả 2 kết quả

Thiết bị Gateway là thiết bị chuyển đổi các giao diện giữa các công nghệ khác nhau VoIP, TDM, GSM, ISDN trong viễn thông. Việc chuyển đổi giao diện giúp doanh nghiệp, các nhà khai thác viễn thông kết nối các hệ thống có công nghệ khác nhau với nhau, để có được hệ thống viễn thông như ý muốn và tiết kiệm chi phí đầu tư.

Nhìn chung, các thiết bị này dùng vào một số trường hợp điển hình sau:

  • Chuyển đổi các giao diện VoIP, TDM, ISDN, GSM/3G, Analog và ngược lại
  • Dùng thiết bị Gateway GSM/FXS như một đường liên lạc dự phòng tại các khu vực không có đường dây viễn thông PSTN cố định.
  • Bổ sung, hoặc thay đổi dùng công nghệ VoIP cho các hệ thống tổng đài PBX công nghệ analog.
  • Chuyển đổi, hoặc bổ sung công nghệ VoIP cho các đường truyền TDM/ISDN
  • Bổ sung, hoặc thay đổi dùng trung kế di động GSM/3G cho các hệ thống tổng đài PBX công nghệ analog, hoặc các tổng đài IP PBX.

Thiết bị Gateway là giải pháp lý tưởng để chuyển đổi giao diện giữa các hệ thống, giúp doanh nghiệp linh hoạt trong việc kết nối hạ tầng viễn thông khác nhau, từ đó giảm chi phí đầu tư, giảm cước viễn thông hàng tháng.

Hotline: 0818813311
Chat Facebook
Gọi điện ngay